Resultats experimentaux recents en GMSB: L. Duflot